skip to Main Content

FİLEBOTOMİ NEDİR?
Filebotomi Tanımı(*):Transfüzyon, aferez, tanısal test amaçlı ya da deneysel işlemler için venöz yolla kan alınması işleminin adıdır. Not:Filebotomi eskiden yaygın pekçok hastalığı tedavi etmek için uygulanıyordu şuan polisitemia vera ya da homokromatozis gibi birkaç hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır. ‘Venesection’(venin delinmesi) diğer eş anlamlı ifadesidir.

Kaynak : (*)Meriam Webster

Back To Top