skip to Main Content

Kuruluş Amacı ve Dernek Yapılanması Hakkında
Türkiye Tıbbi Laboratuvarcılığı dernekleşme anlamında dallara göre ayrımlaşmış uzmanlık alanlarının hatta yine kendi içerisinde de farklı kriterlerle değişik yapılanmaların sergilendiği bir manzara oluşturmaktadır. Biyokimya ve Mikrobiyoloji dernekleri genel olarak tüzükleri incelendiğinde asıl olarak uzmanlık dernekleridir ve temel olarak kendi branş uzmanlarının mesleki gelişimlerini hedef alır yapıdadır. Tıbbi Laboratuvar Profesyonelleri ve Filebotomi Derneği laboratuvar tıbbına bütüncül bir bakış açısı kazandırmak temel amacıyla kurulmuştur. Mevcut branş bazlı derneklerden farklı olarak hasta laboratuvar sonuç çıktısına mikrobiyoloji ve biyokimya olarak katkı sağlayan tüm laboratuvar profesyonellerinin hızlı teknolojik değişime ve uyum için gereken eğitime, birlikte eş zamanlı olarak ulaşımını sağlayacak aktivitelerin organizasyonu , böylece güncel bilimsel yol ve yöntemlere ulaşılmasını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Dernek çalışmalarının planlandığı diğer alan filebotomi sürecidir ki bu süreç her iki laboratuvar branş uzman ve teknisyenlerinin hasta test sonucunun kalitesini etkileyen en kritik dönem olarak yayınlarda belirtilmektedir.

Toplam laboratuvar hatalarının en yüksek oranda gerçekleştiği preanalitik dönemin en hatalara açık kısmını da venöz damardan kan alma işlemi olarak tanımlanan filebotomi işlemi oluşturmaktadır. Ülkemizde şuan tibarı ile ‘filebotomist’ olarak adlandırabileceğimiz bir meslek grubu bulunmamaktadır. Bu işlem sağlık tesislerimizde hemşire ya da laboratuvar teknikeri /teknisyeni hatta idari personel ya da alaylı olarak yıllar içerisinde hastane ortamında yetişmiş yardımcı personel tarafından yürütülmektedir. Filebotomi eğitimi Sağlık Meslek Yüksekokullarında eğitim müfredatına yeni yeni girmeye başlamıştır. Görev tanımlarına 2014 itibarı ile venöz yoldan kan alma işi eklenen tekniker ve teknisyenler eğer bu tarih öncesi mezun olmuşlarsa bu eğitimi doğal olarak almadan mezun oldular ve şuan hastanelerimizde mesleki yetkinlikleri formal bir eğitim ile desteklenmeksizin bu işlemi gerçekleştirmektedirler .Asıl hedefimiz bu çok önemli işlemin tıbbi yetkinliği olan eğitmenler tarafından teorik ve pratik olarak öğretilmesi için gerekli eğitim sisteminin oluşturulması konusunda ilk adımları atmak ve sonraki sürekli eğitimi de sağlayarak hem ülkemizde yeni bir iş kolu yaratmak hem de laboratuvar hatalarının özelleşmiş personel desteği ile azaltılmasının sağlanması şeklindedir.

www.tlpfd.org.tr web sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca “bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır.

Back To Top