skip to Main Content

SARS COV-2 SONRASI DÖNEMDE FİLEBOTOMİ HİZMETLERİ ORGANİZASYONU

Covid-19 açısından hastadan tanı amaçlı kan alım aşamasında (diagnostik amaçlı filebotomi) dikkat edilmesi gerekli hususlar: Hastaların, test istemlerinin sonrasında kan alımı için  semptomatik ya da asemptomatik olarak bir triaja tabi tutulmaları yeterli olmayacaktır. Büyük çoğunlukta hasta asemtomatik olabileceğinden dolayı önlemler…

Read More
Back To Top